Zarządzenie Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 22 kwietnia 2024 r. w sprawie: przyznania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Sosnowiec na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych, w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej.

Zarządzenie przyznające