20150421092538 0 srdpp1

Na podstawie §9 uchwały Nr 625/L/2017 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 22 czerwca 2017 roku  w sprawie: trybu powoływania, organizacji oraz trybu działania Sosnowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz w oparciu o wniosek organizacji pozarządowych prowadzących działalność na terenie Sosnowca z 28 września 2020 r. o powołanie Sosnowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza możliwość zgłaszania kandydatur do Rady Działalności Pożytku Publicznego, terminie i miejscu głosowania. 

Ogłoszenie

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy kandydata