Ogłoszenie Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 23.04.2024 r. o możliwości zgłaszania kandydatur do Rady Działalności Pożytku Publicznego, terminie i miejscu głosowania

 

Na podstawie §9 uchwały Nr 625/L/2017 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie: trybu powoływania, organizacji oraz trybu działania Sosnowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz w oparciu o wniosek organizacji pozarządowych prowadzących działalność na terenie Sosnowca z 9 kwietnia 2024 r. o powołanie Sosnowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

 

Ogłaszam

 

 1. Kandydaci do Rady Działalności Pożytku Publicznego mogą zgłaszać się od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia tj. od dnia 23 kwietnia 2024 r. do dnia 8 maja 2024 r. na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 821 Prezydenta Miasta Sosnowca
  z dnia 16.08.2017 r. Formularz należy dostarczyć w wersji papierowej do Sosnowieckiego Centrum Organizacji Pozarządowych (Plac Kościuszki 5, 41-205 Sosnowiec), wysyłając jednocześnie jego elektroniczną wersję na adres scop@um.sosnowiec.pl
 2. Publikacja zgłoszeń kandydatów ukaże się na stronie internetowej wsparcie.sosnowiec.pl dnia 15 maja 2024 r.
 3. Głosy oddawać będzie można na karcie do głosowania, której wzór określa załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 821 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 16.08.2017 r. w siedzibie Sosnowieckiego Centrum Organizacji Pozarządowych (Plac Kościuszki 5, 41-205 Sosnowiec)
  w godzinach funkcjonowania Centrum od dnia 15 maja 2024 r. do dnia 29 maja 2024 r.

  • Każdej organizacji przysługuje 1 głos.
  • Uprawnionymi do głosowania są organizacje pozarządowe prowadzące działalność na terenie Sosnowca, w których imieniu głos oddany jest zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w KRS/innej ewidencji lub wydanym w ten sposób upoważnieniem, które organizacja obowiązana jest dostarczyć do karty do głosowania.
  • Dodatkowe informacje o sposobie głosowania znajdują się na karcie do głosowania.
 4. Poprawność oddanych głosów zostanie zweryfikowana przez pracowników Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w dniu 30 maja 2024 r. o godzinie 9.00
  w siedzibie Sosnowieckiego Centrum Organizacji Pozarządowych.
 5. Protokół z przebiegu wyborów niezwłocznie po zakończeniu liczenia głosów zostanie podany do publicznej wiadomości.

 

Ogłoszenie o naborze do SRDPP

Karta zgłoszeniowa kandydata