magafon informacja

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej zaprasza do udziału w naborze 4 przedstawicieli podmiotów reprezentujących organizacje pozarządowe działające w obszarach praw podstawowych i niedyskryminacji do Komitetu Monitorującego Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Zgłoszenia można przesyłać do 27 października 2022 r. do końca dnia na adres kmkpo@mfipr.gov.pl z tytułem wiadomości „Nabór do KM KPO”.

Aby zgłosić kandydata, trzeba wypełnić i przesłać podpisane dokumenty, tj. formularz zgłoszeniowy (DOCX 28 KB) oraz wymagane oświadczenia poparcia (DOC 29 KB) (załącznik nr 2).

Kryteria oceny kandydatów znajdują się w zakładce Komitet Monitorujący na podstronie o KPO.

Więcej informacji można znaleźć TUTAJ