lottojazda

Zgłoś swoją inicjatywę, wykręć kilometry na rowerze i wygraj nagrodę w konkursie „odLOTTOwa jazda” – dofinansowanie Twojego projektu w wysokości 100 000 zł. Nie czekaj, przygotuj swój projekt i zgłoś go! Start: 4 czerwca 2018 r., godz. 12.00.

Fundacja LOTTO zaprasza do wzięcia udziału w projekcie „odLOTTOwa jazda”. Konkurs adresowany jest do:

1) organizacji non-profit, które prowadząc swoją działalność skupiają się na wspieraniu prywatnego lub publicznego dobra, nie kierując się osiągnięciem zysku, organizacji i instytucji działających na rzecz dobra publicznego,

2) podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, jednak nie nastawionych na osiąganie zysku.

Więcej informacji: NGO

http://fundusze.ngo.pl/