pobrane form

 Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w otwartym konkursie pn.: “Wsparcie opiekunów faktycznych w opiece nad osobami niesamodzielnymi poprzez uczestnictwo w szkoleniach/warsztatach oraz pomocy psychologicznych”

Ocena Formalna