Rada Ministrów przyjęła dziś projekt ustawy o zbiórkach publicznych. Zbiórki publiczne są stare, bo dotyczące ich rozwiązanie prawne istnieją w naszym kraju od 80 lat, ale dopiero teraz mają realną szansę stać się zupełnie nowe. Projekt ustawy to przykład naprawdę nowoczesnych przepisów.

 

Przyjęty 27 sierpnia 2013 projekt ustawy o zbiórkach publicznych powstawał przy poważnym, merytorycznym udziale organizacji pozarządowych (projekt konsumuje ich zgłaszane od dawna postulaty dotyczące zmian w przepisach) i dzięki zaangażowaniu urzędników Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji (MAC) oraz ministra Michała Boniego. Nowa ustawa ma zastąpić obowiązującą od 1933 r. ustawę o zbiórkach publicznych oraz niejasne rozporządzenie
z 2003 r.

W czasie briefingu dla prasy, zorganizowanego w MAC w dniu 27 sierpnia 2013 r., Ewa Kulik-Bielińska, dyrektorka Fundacji im. Stefana Batorego, nie kryła zadowolenia z powodu przyjęcia projektu nowej ustawy przez rząd, który jest dla niej przykładem wzorcowych konsultacji społecznych oraz przykładem skutecznego i dobrego wpływania organizacji pozarządowych na przepisy prawne. Szkoda, że zgromadzonych na sali dziennikarzy temat mało zainteresował.

Teraz projekt trafi do Sejmu. Minister Boni ma nadzieję, że jak najszybciej.

Na czym polegać ma rewolucja w zbiórkach publicznych? Najważniejsze postanowienia nowych przepisów to m.in.:

  1. Zbiórka publiczna to tylko zbieranie (darów w gotówce lub w naturze) do przysłowiowej puszki, a nie przelewy na konto.
  2. Urzędnicy nie będą wydawać zezwoleń na zbiórki publiczne. Zbiórki będą zgłaszane elektronicznie w portalu prowadzonym przez MAC.
  3. Urzędnicy nie będą rozliczać zbiórek. Dzięki ogólnodostępnemu portalowi organizatorzy zbiórek (organizacje pozarządowe, komitety społeczne) będą rozliczać się nie do teczki urzędnika, ale przed obywatelami, poprzez internet.

Więcej informacji także na stronie ministerstwa: www.mac.gov.pl . Poniżej prezentacja MAC dotycząca projektu ustawy dostępna na stronach ministerstwa.