sprawozdanie

W 2020 r. organizacje pożytku publicznego będą musiały zamieścić sprawozdanie merytoryczne oraz sprawozdanie finansowe w bazie sprawozdań OPP do 15 października 2020 r.

Paragraf 2

Termin, o którym mowa w art. 23 ust. 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w odniesieniu do sprawozdań za rok 2019, przedłuża się do dnia 15 października 2020 r.

Rozporządzenie Przewodniczącego KPP przesuwające termin wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Ogłoszenie nastąpiło 22 maja 2020 r.

Obowiązek sprawozdawczy OPP. Terminy i znaczenie
Sprawozdania w bazie sprawozdań OPP zamieszczają tylko organizacje pożytku publicznego. Inne NGO-sy – te, które nie mają statusu pożytku – nie mają tego obowiązku.

Dla OPP zamieszczenie sprawozdań w bazie OPP w wyznaczonym terminie jest bardzo ważne, ponieważ jest ono warunkiem żeby z początkiem grudnia znaleźć się na liście uprawnionych do zbierania 1 procenta podatku.

Terminy na sprawozdania OPP są dwa. Standardowy termin to 15 lipca – to właśnie ten termin został przesunięty na 15 października 2020 r. Jest jeszcze drugi termin składania sprawozdań OPP – dla organizacji, których rok obrotowy jest inny niż kalendarzowy. Ten termin wypada 30 listopada. Drugi termin nie został przesunięty.