07

Dzięki środkom z funduszy Unijnych pozyskanych przez Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, już od grudnia rozpoczną się warsztaty szkoleniowe dla Mieszkańców Sosnowca związane z projektem pn. Obywatel IT – sieć bez tajemnic.

Pozyskaliśmy środki w wysokości 120 960,00 zł. Projekt jest przewidziany dla 216 odbiorców. Zaplanowaliśmy 18 bloków szkoleniowych po 12 godzin zegarowych każdy w 7 różnych tematów szkoleń. Każdy blok szkoleniowy będzie liczył 3 spotkania po 4 godziny zegarowe każde dla grupy liczącej 12 osób. W ramach projektu dla uczestników zadania zostanie zakupiony sprzęt komputerowy, który po zakończeniu szkoleń zostanie przekazany jednej z Sosnowieckich szkół podstawowych. Każdy może znaleźć coś dla siebie oraz uzyskać dodatkowe informacje aby funkcjonowanie w cyberprzestrzeni było proste, miłe i przyjemne. Warsztaty będą odbywały się dla uczestników bezpłatnie, w poniżej wymienionych kategoriach:

I „Działam w sieciach społecznościowych” – 6 bloków szkoleniowych

Cele szkolenia:

 1. Zapoznanie grupy szkoleniowej z narzędziami internetowymi, służącymi do nawiązywania nowych kontaktów i znajomości (portale społecznościowe).
 2. Zapoznanie uczestników z narzędziami służącymi do budowania swojego wizerunku w Internecie.
 3. Przekazanie uczestnikom wiedzy i kompetencji z zakresu publikowania i ochrony twórczości,
  a także tworzenia i przechowywania swojej treści w Internecie.
 4. Wykształcenie wśród uczestników kompetencji i nawyków służących zapewnieniu bezpieczeństwa danych osobowych, udostępnianych przez internautów w sieciach społecznościowych.
 5. Zapoznanie uczestników szkoleń z platformą e-usług publicznych ePUAP.

II „Tworzę własną stronę internetową (blog)” – 5 bloków szkoleniowych

Cele szkolenia:

 1. Zapoznanie grupy szkoleniowej z podstawowymi systemami do tworzenia stron internetowych.
 2. Zapoznanie grupy szkoleniowej z metodami tworzenia i ochrony treści na stronie internetowej.
 3. Zapoznanie grupy szkoleniowej z metodami pozycjonowania i promowania strony internetowej.
 4. Zapoznanie grupy szkoleniowej z prowadzeniem profili swojej strony na portalach społecznościowych (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google Plus).
 5. Zapoznanie grupy szkoleniowej z metodami komunikacji w Internecie (e-mail, czat, komunikator WhatsApp, komunikator Signal, komentarze pod wpisami).
 6. Zapoznanie uczestników szkoleń z platformą e-usług publicznych ePUAP.

III „Mój biznes w sieci” – 1 blok szkoleniowy

Cele szkolenia:

 1. Zapoznanie grupy szkoleniowej z możliwościami zakładania własnej firmy przez Internet.
 2. Zapoznanie grupy szkoleniowej z witrynami i narzędziami z otoczenia biznesu, udostępnionymi
  w Internecie przez administrację publiczną.
 3. Zapoznanie grupy szkoleniowej ze sposobami pozycjonowania i promowania swojego biznesu w Internecie.
 4. Zapoznanie grupy szkoleniowej z zasadami kształtowania wizerunku swojego biznesu w Internecie.
 5. Zapoznanie grupy szkoleniowej z podstawowymi metodami nawiązywania relacji biznesowych w Internecie.
 1. Zapoznanie grupy szkoleniowej z najbardziej przydatnymi aplikacjami webowymi wykorzystywanymi przy prowadzeniu własnego biznesu.

 

IV „Kultura w sieci” – 1 blok szkoleniowy

Cele szkolenia:

 1. Zapoznanie grupy szkoleniowej z zasobami kultury polskiej i światowej dostępnymi w sieci.
 2. Zapoznanie grupy, szkoleniowej z metodami wyszukiwania i pozyskiwania informacji na temat bieżących wydarzeń kulturalnych.
 3. Zapoznanie grupy szkoleniowej z powszechnie dostępnymi źródłami legalnego oprogramowania do tworzenia i edycji treści cyfrowych.
 4. Zapoznanie grupy szkoleniowej z zasadami ochrony treści zgodnie z prawem autorskim.
 5. Zapoznanie grupy szkoleniowej z legalnymi bazami wiedzy. Uczestnicy nauczą się, jak korzystać
  z ebooków i audiobooków oraz w jaki sposób odtwarzać je na swoich urządzeniach. Uczestnicy zostaną zapoznani z metodami nauki wykorzystującymi cyfrowe zasoby i źródła internetowe.
 6. Zapoznanie uczestników szkoleń z platformą e-usług publicznych ePUAP

V „Moje finanse i transakcje w sieci” – 2 bloki szkoleniowe

Cele szkolenia:

 1. Zapoznanie grupy szkoleniowej z witrynami i narzędziami udostępnionymi w Internecie przez administrację publiczną, służącymi do wyszukiwania informacji o podmiotach gospodarczych.
 2. Zapoznanie grupy szkoleniowej z podstawami prawa konsumenckiego w kontekście poruszania się po Internecie.
 1. Zapoznanie grupy szkoleniowej z zasadami bezpiecznego dokonywania zakupów przez Internet oraz organizowania wyjazdów/wczasów.
 2. Zapoznanie grupy szkoleniowej z narzędziami bankowości internetowej i mobilnej.
 3. Zapoznanie grupy szkoleniowej z zasadami ochrony swoich danych osobowych w Internecie.
 4. Zapoznanie grupy szkoleniowej z dostępnością e-usług publicznych.

VI „Rodzic w Internecie” – 2 bloki szkoleniowe

Cele szkolenia:

 1. Zapoznanie grupy szkoleniowej z zasadami zabezpieczania dziecka przez niepożądaną aktywnością w Internecie.
 2. Zapoznanie grupy szkoleniowej z metodami nadzorowania aktywności dziecka w sieci z wykorzystaniem dostępnego oprogramowania.
 3. Zapoznanie grupy szkoleniowej z źródłami legalnych i bezpiecznych materiałów kulturalnych, rozrywkowych i edukacyjnych dostępnych w sieci.
 4. Zapoznanie grupy szkoleniowej z podstawowymi zasadami funkcjonowania prawa autorskiego.
 5. Zapoznanie grupy szkoleniowej ze źródłami wiedzy dostępnymi na otwartej licencji w Internecie.
 6. Zapoznanie grupy szkoleniowej z dostępnością e-usług publicznych.

VII „Rolnik w sieci” – 1 blok szkoleniowy

Cele szkolenia:

 1. Zapoznanie uczestników szkoleń z platformą e-usług publicznych ePUAP.
 2. Zapoznanie uczestników szkoleń z metodami rozliczeń podatkowych online (e-płatności i e-deklaracje), usług online dla ubezpieczonych w KRUS (portal eKRUS.gov.pl).
 3. Zapoznanie grupy szkoleniowej z najważniejszymi usługami i aplikacjami (także mobilnymi) dotyczącymi bieżącej obsługi działalności rolniczej.
 4. Zapoznanie grupy szkoleniowej z zasadami bezpiecznego dokonywania zakupów przez Internet.
 5. Zapoznanie grupy szkoleniowej z narzędziami bankowości internetowej i mobilnej.
 6. Zapoznanie uczestników szkolenia z metodami pozyskiwania informacji potrzebnych do prowadzenia działalności rolniczej.
 7.  Zapoznanie uczestników szkolenia z ofertą usług Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Jesteśmy szczęśliwi, że Sosnowiec może zaoferować dla swoich mieszkańców nowe formy kształcenia, przydatne w codziennym życiu. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma materiały szkoleniowe oraz Certyfikat ukończenia szkolenia.

Nabór odbywa się poprzez zgłoszenia telefoniczne, zgłoszenia poprzez pocztę elektroniczną lub zgłoszenia osobiste przyjmowane w siedzibie Sosnowieckiego Centrum Organizacji Pozarządowych przy Placu Kościuszki 5 w poniedziałki, wtorki oraz czwartki w godzinach od 7.30 do 15.30; w środy w godzinach od 7.30 do 18.00 oraz w piątki w godzinach od 7.30 do 13.00

Mogą Państwo skorzystać również z formularza zgłoszeniowego dostępnego pod linkiem:  https://goo.gl/forms/EmHhThMyOf8gXWZr2

Telefony kontaktowe: 32 263 32 76; 32 263 32 22; 32 292 10 14.

e – mail: scop@um.sosnowiec.pl

Koordynator Projektu dla Miasta Sosnowca: Agnieszka Bielnicka

z21816065QSosnowiec Laczystopka