NOWY KONKURS!

Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2013 r. zadań publicznych Miasta Sosnowca w dziedzinie sportu. Szczegóły w zakładce KONKURSY OFERT