1procent

Już wprzyszłym tygodniu – 19 lipca wejdzie w życie rozporządzenie określające wymogi wobec materiałów reklamowych zachęcających do przekazywania 1% na rzecz OPP, a finansowanych z 1% podatku w którym określono też wymogi wobec programów komputerowych.

 

 

Co się zmienia?

  • Materiały reklamowe (wizualne, audiowizualne oraz dźwiękowe) mające zachęcać do przekazywania 1% na Waszą organizację muszą zawierać następującą informację:

„Materiał promocyjny został sfinansowany/współfinansowany ze środków finansowych pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.”

Rozporządzenie określa dokładne wymogi co do np. wielkości czcionki wskazanego napisu, tła na jakim ma być umieszczony itp.

  • Programy komputerowe umożliwiające podatnikom przekazanie 1% podatku organizacji pożytku publicznego muszą zawierać następującą informację:

„Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej organizacji pożytku publicznego.”

  • Z kolei programy, które nie pozwalają na swobodny wybór organizacji do przekazania 1% będą musiały zawierać informację o następującej treści:

„Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej organizacji pożytku publicznego.”

 

Uwaga! Promocja prowadzona przez OPP zachęcająca do przekazywania 1% podatku na ich rzecz, niespełniająca wymagań okreslonych w Rozporządzeniu, może być prowadzona w ten sposób tylko do 19 sieprnia 

Tekst Rozporządzenia do pobrania TUTAJ