krs ministerstwo sprawiedliwości formularze

1 lipca weszły w życie przepisy dotyczące elektronizacji Krajowego Rejestru Sądowego. Zaczęły też obowiązywać nowe formularze wniosków o wpis do KRS. Formularze dostępne są na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Formularze KRS na stronie MS

Pełen zestaw aktualnych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego dostępny jest na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości:

Formularze dostępne na stronie resortu umożliwiają edycję. Poza symbolem formularza na stronie znajdziemy też jego opis.

Należy zwrócić uwagę, że formularze ze strony ministerstwa wykorzystamy do składania wniosków w tradycyjnej papierowej formie lub też “poglądowo”, przygotowując się do składania wniosku. Jeśli będziemy składać wniosek do KRS elektronicznie, z wykorzystaniem działającego od 1 lipca systemu, konkretny formularz znajdziemy już bezpośrednio w systemie (e-formularze KRS otwiera się w nowej karcie), który przeprowadzi nas przez poszczególne rubryki formularza.

Więcej informacji: https://publicystyka.ngo.pl/nowe-formularze-krs-dostepne-na-stronie-ministerstwa-sprawidliwosci

Źródło: ngo.pl