Dogma porady prawne jpg lead

Stowarzyszenie DOGMA zaprasza do prowadzonych przez siebie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

Z pomocy korzystać może młodzież do 26 roku życia, seniorzy powyżej 65 roku życia, osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny, korzystające z pomocy społecznej, weterani i kombatanci, dotknięci katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną oraz kobiety w ciąży.

Dogma porady prawne jpg