niebezpieczni

Państwowy Instytut Badawczy NASK we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji ogłosił konkurs skierowany do organizacji pozarządowych „Niebezpieczni w sieci”.

Celem konkursu jest wzrost świadomości Polaków na temat bezpieczeństwa w sieci, a także wskazanie zagrożeń oraz sposobów radzenia sobie z nimi niezależnie od wieku. Udział mogą w nim wziąć organizacje, które spełniają następujące warunki:

  • posiadają doświadczenie w realizacji minimum jednej kampanii edukacyjnej/informacyjnej,
  • wypełnią formularz znajdujący się na stronie www.gov.pl/web/niezagubdzieckawsieci/konkurs.

Zgłoszenia należy przesyłać do 22 marca 2020 r. Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie https://www.gov.pl/web/niezagubdzieckawsieci/konkurs-dla-ngo-na-najlepsza-kampanie-edukacyjna.