ngo

Przepisy antykryzysowe zawierają zestaw form pomocy i ułatwień dla obywateli i różnych podmiotów. Również organizacje pozarządowe mogą korzystać z pandemicznych regulacji.

Informacje o najważniejszych przepisach, które mogą wesprzeć NGO-sy w tych trudnych czasach znajdziecie na: www.ngo.pl