images

Zdarza się, że NGO-sy nie dotrzymują terminów składania sprawozdań finansowych. Chociaż w tym roku dostaliśmy więcej czasu na realizację obowiązków związanych ze sprawozdaniami, to jednak nadal dla wielu organizacji nie są to sprawy proste. Nadal trwa też epidemia utrudniająca nam działania, spotykanie się i podejmowanie formalnych decyzji. Co zrobić w sytuacji, kiedy nie dotrzymaliśmy październikowego terminu na wysłanie sprawozdania finansowego?

W 2020 r. ostateczny termin wysłania sprawozdania finansowego do szefa KAS został przesunięty z powodu epidemii na 12 października. Organizacje pozarządowe bez działalności gospodarczej wysyłają sprawozdanie 10 dni po jego zatwierdzeniu – 12 października dotyczył więc tych NGO-sów, które z zatwierdzeniem zwlekały do ostatniego dnia. Przesunięte terminy, epidemia, ciągłe kłopoty z elektroniczną wersją sprawozdań i podpisywaniem dokumentów – wszystko to mogło doprowadzić do sytuacji, że organizacja terminu nie dotrzymała. Składa wtedy sprawozdanie po terminie i wyraża czynny żal.

Przegapiliście termin. Trudno. Już po terminie NIEZWŁOCZNIE złóżcie sprawozdanie finansowe! Sprawozdanie musi być sporządzone w odpowiedniej elektronicznej formie, podpisane elektronicznie i zatwierdzone przez właściwy organ. Organizacje pozarządowe nieprowadzące działalności gospodarczej wysyłają sprawozdanie finansowe do szefa KAS. Jak to robią? Odesłanie do instrukcji dotyczącej wysyłania sprawozdania znajdziecie na końcu tekstu. 

Poza niezwłocznym złożeniem sprawozdania trzeba też złożyć tzw. czynny żal.

Czynny żal jest określeniem nieformalnym, dlatego też tego zwrotu nie znajdziemy w obowiązujących przepisach. Jest to szczególny rodzaj zawiadomienia urzędu skarbowego o popełnieniu czynu zabronionego (wykroczenia lub przestępstwa skarbowego), np. o nieprowadzeniu ksiąg rachunkowych czy niezłożeniu w terminie deklaracji lub zeznania podatkowego, nieodprowadzeniu należnych podatków itp. Takie zawiadomienie zwalnia osobę winną od odpowiedzialności karnej skarbowej.

Pismo w tej sprawie składa (podpisuje) osoba odpowiedzialna za dopełnienie danego obowiązku wobec US (np. osoba zajmująca się księgowością w organizacji). Jeśli nie wskażemy urzędowi skarbowemu pisemnie takiej osoby, odpowiedzialność ponosi cały zarząd fundacji lub stowarzyszenia.

Sprawozdanie finansowe wysyłamy w formie elektronicznej do szefa KAS. Robimy to przez internet (zobacz instrukcję na końcu tego materiału) i sprawozdanie trafia w jedno miejsce. Czy w to samo miejsce trafia czynny żal? Spytaliśmy o to Ministerstwo Finansów. Z odpowiedzi, którą otrzymaliśmy wynika, że czynny żal kierujemy gdzie indziej niż samo sprawozdanie. Musimy je wysłać do urzędu skarbowego, właściwego dla siedziby naszej organizacji.

Czynny żal możemy wysłać do urzędu skarbowego w sposób tradycyjny – papierowo i korzystając z poczty.

Zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego można złożyć także drogą elektryczną na podstawie art. 16 § 4 ustawy – Kodeks karny skarbowy. Można to zrobić korzystając ze skrzynki na https://www.gov.pl/ (dawniej ePUAP) korzystając z narzędzia wysyłki pisma ogólnego (do czasu uruchomienia funkcji na portalu podatkowym).

Po zalogowaniu się przez Mój Gov należy wyszukać usługę: wyślij pismo ogólne (bezpośrednia strona do tej usługi: https://www.gov.pl/web/gov/wyslij-pismo-ogolne), gdzie wybieramy link WYŚLIJ PISMO OGÓLNE.

Po wybraniu tego narzędzia włącza się formularz, w którym mamy następujące pola: Wybierz urząd lub instytucję, do której składasz pismo,

tu trzeba wpisać część nazwy urzędu skarbowego do którego ma być wysłane pismo.
Rodzaj pisma tu po rozwinięciu opcji wybieramy „zawiadomienie”.

Tytuł pisma- tu wpisujemy np. „czynny żal – spóźnienie w wysyłce sprawozdania finansowego”.

Treść pisma- tu wpisujemy treść naszego czynnego żalu (opis spóźnienia): podajemy podstawę prawną, czego dotyczy „czyn zabroniony”, określenie czy obowiązek został już dopełniony a także wskazanie osób współdziałających lub oświadczenie, że nie współdziałało się z żadnymi osobami w tym niedopełnieniu obowiązku.

Do pisma można dodać załączniki, jednak w tym przypadku nie ma takiej potrzeby.

Wymagane jest wpisane danych kontaktowych – wypełniają się automatycznie naszymi danymi z logowania do systemu.

Po wybraniu przycisku przechodzimy do podpisania. Wysyłka następuje po podpisaniu za pomocą profilu zaufanego lub za pomocą podpisu kwalifikowanego.

Informacje na ten temat znajdziemy też na stronach rządowych, zobacz: Elektroniczny czynny żal, gov.pl

Źródło:https://publicystyka.ngo.pl/ngo-nie-zlozyla-w-terminie-sprawozdania-finansowego-do-kas-co-ma-zrobic