megafony na żółtym tle

W organizacjach pozarządowych nadal mogą działać “stare” zarządy, można głosować obiegowo oraz przeprowadzać spotkania online. Pozwalające na to przepisy – specjalne przepisy stworzone dla NGO na początku epidemii – będą obowiązywać przez pierwszy kwartał 2023 roku.

Stan zagrożenia epidemicznego został przedłużony do 31 marca 2023 r.

Przedłużenie stanu epidemicznego ogłoszono rozporządzeniem, które pojawiło się w Dzienniku Ustaw 23 grudnia 2022 r.

W czasie epidemii, ale także w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, organizacje pozarządowe korzystają z przepisów, które w założeniu miały im ułatwić działania w tych dwóch stanach. Wprowadzono je na początku pandemii, kiedy okazały się niezbędne dla wielu NGO-sów. To przepisy o kadencjach zarządów (i innych organów) oraz możliwości podejmowania decyzji i organizowania spotkań za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Kadencje

Jeśli w okresie epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego organizacja pozarządowa ma kłopot z wybraniem nowego zarządu, komisji rewizyjnej czy innego statutowego organu, którego kadencja upływa, może poczekać. Kadencja dotychczasowego organu będzie trwać do końca epidemii (lub stanu zagrożenia) plus dwa miesiące.

Decyzje i spotkania

Organizacje, żeby sprawnie działać, muszą podejmować decyzje, często również w trakcie spotkań (np. określonych organów – zarządu czy walnego zebrania w stowarzyszeniach). Spotykanie się i decydowanie nie zawsze było łatwe w “normalnych” czasach (np. gdy członkowie NGO rozproszenie byli po całej Polsce), ale z nastaniem pandemii stało się szczególnie trudne. Dlatego stworzono organizacjom specjalne możliwości:

  • możliwość podejmowania uchwał w trybie obiegowym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej – czyli można podjąć decyzję, w ogóle nie organizując spotkania (nawet takiego w trybie online),
  • możliwość organizowania spotkań online (np. walnego zebrania, posiedzenia komisji rewizyjnej, posiedzenia zarządu etc.), podczas których obradujemy i głosujemy.

Przepisy, które dały w pandemii powyższe możliwości, są ważne szczególnie dla NGO-sów, które decyzji i spotkań innych niż “analogowe”, nie przewidziały w swoich statutach.

Co po epidemii?

Stan zagrożenia, w ramach którego działają zasygnalizowane wyżej przepisy, przedłużony został po raz kolejny. Jest jednak bardzo prawdopodobne, że może to już być ostatni raz. Wraz z końcem epidemii i stanu zagrożenia pożegnamy przepisy covidowe. A to oznacza, że należy się na ten moment przygotować (muszą się przygotować te NGO-sy, które jeszcze tego nie zrobiły). Zwracaliśmy na to uwagę w maju 2022 roku. Zachęcamy do przeczytania poniższych artykułów i zastosowania się do sugestii i podpowiedzi, które przygotowaliśmy informując wtedy o możliwym końcu epidemii.

Źródło: ngo.pl