Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych opublikował procedury realizacji w 2024 r. „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

W związku z powyższym uprzejmie informujemy, że w okresie od 5 grudnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r. Wydział Zdrowia Urzędu Miasta Sosnowca będzie prowadził nabór wystąpień o dofinansowania projektów, dotyczących działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami w Sosnowcu.

W załączeniu znajduje się materiał informacyjny / procedura dot. realizacji przedmiotowego programu oraz formularz wystąpienia o dofinansowanie w ramach Programu.

 

Program wyrównywania różnic – wystąpienie Projektodawcy

Program wyrównywania różnic procedura naboru 2024

Program wyrównywania różnic PWRMR – wystąpienie Projektodawcy