ministerstwo sportu i turystyki

Minister Sportu i Turystyki ogłasza nabór wniosków w ramach „Program dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży związanego ze szkoleniem i współzawodnictwem zawodników kadry wojewódzkiej młodzików i juniorów młodszych”.

Celem Programu jest wyselekcjonowanie utalentowanych sportowo zawodników do dalszego szkolenia w placówkach sportowych i kadrach narodowych polskich związków sportowych poprzez zapewnienie optymalnych warunków szkolenia i możliwości podnoszenia poziomu sportowego młodzieży uzdolnionej sportowo.

Programem objęci są zawodnicy w kategoriach wiekowych młodzika i juniora młodszego

W ramach Programu przewiduje się do realizacji zadanie związane ze szkoleniem i współzawodnictwem zawodników kadry wojewódzkiej młodzików i juniorów młodszych obejmujące następujące działania:

  1. szkolenie zawodników Kadry Wojewódzkiej
  2. Międzywódzkie Mistrzostwa Młodzików

Na realizację Programu Minister przeznacza kwotę 22 500 000,00 zł ujęto w projekcie ustawy budżetowej na rok 2016.

Wnioski należy składać w terminie od dnia 26 stycznia do dnia 31 października 2016r.

Więcej informacji na stronie :
https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-mlodziezowy/2016-rok/1751,Nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-ze-srodkow-Funduszu-Rozwoju-Kultury-Fizycznej-za.html