logopl

Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży ogłosił nabór wniosków na projekty polsko-litewskie, planowane do realizacji w 2017 roku. W ramach funduszu można realizować projekty takie jak wymiany młodzieżowe, szkolenia, seminaria, wizyty studyjne, spotkania, konferencje lub projekty informacyjne.

Wnioski przyjmowane będą do 30 grudnia 2016 roku.

Celem programu jest wspieranie bezpośrednich kontaktów i współpracy młodzieży polskiej i litewskiej na rzecz budowania dobrosąsiedzkich relacji.

O dofinansowanie projektów mogą się ubiegać instytucje oświatowe, publiczne oraz organizacje pozarządowe.

Szczegółowe informacje nt. konkursu dostępne są na stronie internetowej:

www.wymianymlodziezy.frse.org.pl