Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie w 2021 r. realizacji zadań w ramach Programu „Sport Wszystkich Dzieci”.

Zadania objęte dofinansowaniem:

Projekt „Lokalny Animator Sportu”.
Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży.
Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez polskie związki sportowe.

Szczegółowe informacje TUTAJ