Biuro Programu Niepodległa ogłosił nabór wniosków „Koalicje dla Niepodległej” 2022.

Termin składania wniosków: do 16 maja 2022 roku do godziny 15.59. Zgłoszeń można dokonywać przez system Witkac

Uprawnieni wnioskodawcy

  • samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych);
  • organizacje pozarządowe – spełniające definicję zawartą w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, ze zm.).

Wnioskodawca zobowiązany jest do  przedstawienia porozumienia z co najmniej dwoma podmiotami.

Rodzaje kwalifikujących się zadań:

  1. projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu, w szczególności upamiętniające postacie i wydarzenia ważne dla historii lokalnej – warsztaty, gry terenowe, spacery i rajdy tematyczne, konkursy, gry miejskie, projekty interdyscyplinarne;
  2. lekcje i spotkania tematyczne, wykłady, panele dyskusyjne
  3. wystawy (wraz z katalogami), wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych, murale, prace porządkowe i dokumentacyjne na cmentarzach i miejscach o znaczeniu historycznym, archiwa społeczne;
  4. rekonstrukcje wydarzeń historycznych.
  5. działania on-line: wykłady, spotkania, konkursy, wystawy, warsztaty, oprowadzenia i spacery tematyczne, tworzenie tematycznych stron internetowych.

Termin realizacji projektów: od 01 lipca 2022 r. do 20 listopada 2022 r. 

Regulamin wraz z instrukcją do wniosku dostępne sa na stronie: https://niepodlegla.gov.pl/aktualnosci/nabor-do-programu-dotacyjnego-koalicje-dla-niepodleglej-2022/