Minister Rozwoju, Pracy i Technologii ogłosił nabór wniosków na realizację projektów pilotażowych pod nazwą „Nowe spojrzenie – nowe możliwości” na lata 2021 – 2022, realizowanego w ramach programu „Plan dla Pracy i Rozwoju”.

Projekty pilotażowe będą finansowane ze środków Funduszu Pracy.Na projekty zostanie przeznaczone nawet 100 mln zł.
Projekty mają wdrożyć nowe metody, narzędzia i sposoby pomocy osobom bezrobotnym oraz poszukującym pracy.
Wnioski na finansowanie projektu pilotażowego należy składać do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii za pośrednictwem właściwego terytorialnie Urzędu Wojewódzkiego w terminie od 20 kwietnia 2021 r. do 31 maja 2021 r.
Regulamin naboru wraz z wnioskiem dostępny jest na stronie:
https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/nowe-spojrzenie-nowe-mozliwosci