Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ogłosił nabór wniosków dla organizacji pozarządowych na pozyskanie środków służących usprawnieniu współpracy z wolontariuszami.

 • Beneficjenci konkursu uzyskają wsparcie finansowe i pozafinansowe na usprawnienie współpracy z wolontariuszami. W ramach dotacji organizacje otrzymają środki na:
 • zatrudnienie koordynatora wolontariatu,
 • edukację koordynatora wolontariatu,
 • wdrożenie kompleksowego systemu zarządzania wolontariatem.
 • Składanie wniosków od 3 lipca 2023 r. godziny 14.00 do 24 lipca 2023 r. godziny 14:00
 • Uprawniony podmiot może złożyć 1 ofertę.
 • Sposób składania ofert:
  Wnioski należy składać za pośrednictwem Systemu Obsługi Dotacji (SOD) udostępnionego przez NIW-CRSO.
 • Webinaria:
  Webinaria nt. zasad udziału w konkursie oraz składania ofert odbędą się w dniach:

Regulamin oraz wzór wniosku dostępne są na stronie:

https://www.korpussolidarnosci.gov.pl/pl