obserwator

Szanowni Państwo,
Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego w Sosnowcu ogłasza nabór na obserwatora do prac komisji dokonujących weryfikacji formalnej ofert, złożonych w otwartych konkursach ofert na:

 

Całość TU