Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza nabór kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego, wskazanych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie województwa śląskiego. 

Kandydatów można zgłaszać do 17 grudnia 2015 r. Do udziału w pracach Rady zostanie wybranych 15 osób, które działać będą w obszarach określonych tutaj.

Zgłoszenia należy dokonać wypełniając wymagane formularze – do pobrania tutaj.