na strone

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta Sosnowca ogłasza nabór na obserwatora oraz członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2017 r. zadania publicznego pn.: „Prowadzenie na terenie Gminy Sosnowiec mieszkań zintegrowanych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, wymagających specjalistycznych form rehabilitacji, aktywizacji i korekcji”.

 Kandydatów można zgłaszać do dnia 14 kwietnia 2017 r. na formularzach znajdujących się pod poniższymi linkami:

formularz zgłoszeniowy – komisja merytoryczna

nabór na członka komisji merytorycznej

nabór na obserwatora