komisja

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta Sosnowca ogłasza nabór na obserwatora oraz członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2017 r. zadań publicznych Miasta Sosnowca w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 Kandydatury można zgłaszać na formularzach znajdujących się pod poniższymi linkami:

Obserwator – komisja formalna

Formularz zgłoszenia

Nabór na członka komisji merytorycznej