Ogólnopolska Rada Działalności Pożytku Publicznegp

Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego prof. Piotr Gliński zaprasza organizacje pozarządowe, związki i porozumienia organizacji pozarządowych oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy do zgłaszania kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego VII kadencji.

Szczegółowe informacje wraz z kartą zgłoszeniową znajdują się pod adresem: https://www.gov.pl/web/pozytek/ogloszenie-o-naborze-kandydatow-na-czlonkow-rady-dzialalnosci-pozytku-publicznego-vii-kadencji.

Komitet do Spraw Pożytku Publicznego, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Departament Społeczeństwa Obywatelskiego

ADRES

Al. Ujazdowskie 1/3

00-583 Warszawa

NIP 5261645000

Regon 012261725

 

Infolinia dla Obywatela
+48226947529

Czynna w dni robocze
w godzinach 8:15-16:15