ngo main

W roku 2019 zostanie wydany nowy informator książkowy zawierający Najażniejsze informacje dotyczące Sosnowieckich Organizacji Pozarządowych.

Zapaszamy do zgłaszania chęci zamieszczenia Swojej organizacji w Nowym Informatorze. Nabór trwa do dnia 18.03.2019 r. Liczba miejsc nieograniczona.  Po zebraniu zgłoszeń, będziemy indywidualnie kontaktować się z Organizacjami w celu ustalenia informacji, któte będą opublikowane. 

Formularz Zgłoszeniowy