komisja

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta Sosnowca ogłasza nabór na obserwatora oraz członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2017 r. zadań publicznych Miasta Sosnowca z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

 

Kandydatury można zgłaszać na formularzach znajdujących się pod poniższymi linkami:

Formularz

Członek komisji

Obserwator