Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego w Sosnowcu ogłasza nabór do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert pn. “Organizacja i utrzymanie poletek zaporowych jako bazy żerowej celem zatrzymania zwierzyny leśnej poza obszarem zurbanizowanym”.

 

Niezbędne informacje i formularz zgłoszeniowy znajdują się pod poniższymi linkami:
Nabór na członka komisji
Nabór na obserwatora
Formularz zgłoszenia