komisja

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta Sosnowca ogłasza nabór na obserwatora oraz członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2017 r. zadań publicznych Miasta Sosnowca w zakresie w zakresie wsparcia dystrybucji produktów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Miasta Sosnowca w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017.

Kandydatury można zgłaszać na formularzach znajdujących się pod poniższymi linkami:

Formularz zgłoszenia – komisja merytoryczna

Nabór na członka komisji merytorycznej

Nabór na obserwatora