fotograf

Organizacjo zgłoś się i weź udział w sesji zdjęciowej, dzięki której zostanie stworzony kalendarz promocyjny na rok 2020. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 12.03.2019 r.

Zdjęcia wykona fotograf wybrany przez organizatora. Warunkiem udziału jest wysłanie wypełnionego zgłoszenia i przesłanie go na adres mailowy: scop@um.sosnowiec.pl

lub dostarczenie go osobiście do Sosnowieckiego Centrum Organizacji Pozarządowych, Plac Kościuszki 5, II piętro, pokój 209. Informujemy, że w kalendarzu pojawią się 24 organizacje! Decyduje kolejność zgłoszeń. Po zakończeniu naboru opublikujemy listę organizacji, które znajdą się w kalendarzu.

Formularz zgłoszeniowy