Organizacjo zgłoś się i weź udział w sesji zdjęciowej, dzięki której zostanie stworzony kalendarz promocyjny na rok 2025!  Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 29.02.2024 r.

Zdjęcia wykona fotograf wybrany przez organizatora. Warunkiem udziału jest wypełnienie zgłoszenia i przesłanie go na adres mailowy: scop@um.sosnowiec.pl lub dostarczenie formularza osobiście do Sosnowieckiego Centrum Organizacji Pozarządowych, Plac Kościuszki 5, II piętro, pokój 209. Informujemy, że ilość miejsc jest ograniczona. W kalendarzu pojawią się 24 sosnowieckie organizacje!

DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ Z TYM IŻ, PIERWSZEŃSTWO BĘDĄ MIAŁY ORGANIZACJE, KTÓRE NIE BRAŁY UDZIAŁU W ŻADNEJ Z POPRZEDNICH EDYCJI KALENDARZA.

Po zakończeniu naboru opublikujemy listę organizacji, które znajdą się w kalendarzu.

ZGŁOSZENIE DO KALENDARZA 2025