Baner internet konkurs FZP II ED mini

Fundacja Zielona Perspektywa ogłasza konkurs, w którym mogą wziąć udział organizacje ekologiczne. Uczestnicy konkursu muszą odnaleźć nielegalne wysypiska śmieci, udokumentować miejsce fotografią i złożyć ofertę konkursową. Celem konkursu jest wyłonienie organizacji pozarządowej specjalizującej się w tematyce dotyczącej ochrony środowiska, które zlokalizują nielegalne wysypiska śmieci na terenie miast: Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Mysłowice i powiatu będzińskiego oraz usunięcie pięciu wysypisk na terenach w/w miast i powiatów.

W konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, które zajmują się działalnością związaną z ochroną środowiska oraz mające zarejestrowaną działalność na terenie Dąbrowy Górniczej, Sosnowca, Mysłowic i powiatu będzińskiego.

Termin składania ofert upływa w dniu 10.09.2015 r. do godz. 10.00

Do zadań oferentów należeć będzie:

  • znalezienie 5 nielegalnych wysypisk śmieci na terenie miast: Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Mysłowice i powiatu będzińskiego o powierzchni nie mniejszej niż 6 m2 z wykluczeniem terenów prywatnych.
  • przygotowanie dokumentacji zdjęciowej własnym sprzętem fotograficznym znalezionych wysypisk śmieci oraz podanie dokładnej lokalizacji znalezionych wysypisk wraz z dokładnym opisem wybranych miejsc oraz uzasadnieniem dokonanego wyboru wysypiska.

Koszty przygotowania dokumentacji do konkursu są po stronie oferentów.

Oferty w zamkniętych opakowaniach należy złożyć w siedzibie Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości w Dąbrowie Górniczej przy ul. Tadeusza Kościuszki 25, 41-300 Dąbrowa Górnicza.

W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu z organizatorem:
FUNDACJA ZIELONA PERSPEKTYWA
ul. Graniczna 10 lok. 8
41-300 Dąbrowa Górnicza
tel. 32 260 07 63 e-mail: biuro@fundacjazielonaperspektywa.pl 

Do pobrania: 

Regulamin

Formularz ofertowy 

Baner internet konkurs FZP II ED