pobrane

Do organizacji pożytku publicznego spłynęły środki z jednego procenta. OPP zaczynają je wydawać. Jakie mają ograniczenia w dysponowaniu pieniędzmi z alokacji? Zbieramy ugruntowane zasady i najnowsze wskazówki.

Pewnie nikogo nie zdziwi, że regulacje dotyczące 1%, w tym także wskazówki na co możemy go wydać, znajdują się w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ustawa daje OPP dużo przestrzeni, jeśli chodzi o decydowanie o tych wydatkach (a tak naprawdę szerzej: o sferach, w jakich możemy działać). Trzeba jednak pamiętać, żeby zachować spójność z celami organizacji (zapisami w statucie) oraz z komunikatami, jakie kierowaliśmy do podatników.

Właściwie już na etapie uzyskiwania statusu pożytku, a już na pewno kiedy rozpoczynamy kampanię procentową, powinniśmy wiedzieć, na co wydamy pozyskane środki. Bardzo często wskazanie podatnikom na co przekażą 1% – na jakie działania, jaką pomoc itp. – jest elementem naszego apelu do podatników.

Wydatki z jednego procenta według ustawy o pożytku

art. 27 ustęp 2 ustawy o pożytku

Otrzymane przez organizację pożytku publicznego środki finansowe pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych mogą być wykorzystane wyłącznie na prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Co oznacza zacytowany fragment ustawy o działalności pożytku publicznego? Wskazuje on tak naprawdę, że to sama OPP w największej mierze decyduje, na co wydaje środki. Musi jednak robić to w pewnych granicach. Są one zakreślone w ustawie dość szeroko. Katalog znajduje się w artykule 4 ustawy – to dobrze znana sfera pożytku. Wydatki muszą więc mieścić się w katalogu z art. 4, ale muszą też – o czym czasami zapominamy – być spójne z tym, co organizacja pożytku publicznego ma zapisane w swoim statucie.

Wydać zgodnie z prawem, to także wyodrębnić
Prawidłowe wydanie środków z 1 procenta to nie tylko trzymanie się wskazówek opisujących, na co możemy wydać pieniądze – to również wiedza, jak to zrobić. Środki z 1% i wydatki z 1% muszą być odpowiednio księgowane. Nie możemy ich “zgubić” wśród innych wydatków.

Takie wyodrębnienie umożliwi nam potem prawidłową realizację jednego z obowiązków OPP, jakim jest sporządzenie specjalnego sprawozdania organizacji pożytku publicznego i umieszczenie go w bazie sprawozdań OPP (co z kolei otworzy nam drogę do zbierania 1% w kolejnym roku).

Wydajesz, kiedy chcesz
Ustawa o pożytku nie określa, w jakim terminie należy wydać środki z jednego procenta. Zależy to od samej organizacji i jej planów.

Zdarza się jednak, że wskazanie w rubryce “cel szczegółowy” są dość przypadkowe – nie odpowiadają aktualnym działaniom OPP i celom, na które zamierzają przeznaczyć środki z 1%. Do czego w takich sytuacjach zobowiązuje OPP wskazanie podatnika?

O przeznaczeniu środków decyduje ostatecznie sama organizacja pożytku.

Źródło: ngo.pl