indeks

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło konkurs dla organizacji pozarządowych na przeprowadzenie działań edukacyjnych na temat bezpieczeństwa.

Głównym celem konkursu jest wyłonienie organizacji pozarządowej, która przeprowadzi działania profilaktyczne dotyczące promowania bezpiecznych zachowań. Kampania ma być skierowana przede wszystkim do dzieci, młodzieży i seniorów.

Zwycięska organizacja m.in. przeprowadzi debaty społeczne, warsztaty i spotkania, których głównym tematem będzie bezpieczeństwo.

Organizacja, która złoży najlepszą ofertę będzie musiała także przeprowadzić działania mające na celu poprawę wiedzy i świadomości Polaków o obowiązującym prawie oraz sposobie zachowania w sytuacjach zagrożeń.

Zwycięska organizacja otrzyma od MSWiA 50 tys. zł. Na oferty czekamy do 29 marca 2016 r.

więcej