konkurs

 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację kampanii społecznej dotyczącej edukacji antykorupcyjnej. Ministerstwo przeznaczy na ten cel 50 tys. złotycząc

 

 Organizacja, która zwycięży w konkursie przygotuje i przeprowadzi ogólnopolską kampanię społeczną na temat negatywnych skutków korupcji. Akcja będzie dotyczyć przede wszystkim kształtowania wła

ściwych postaw etycznych oraz obowiązującego prawa.

Oferty należy składać do dnia 29 marca 2016 r.

szczegóły