Informujemy o rozpoczęciu naboru wniosków dla organizacji pozarządowych w ramach konkursu PFRON „Możemy więcej”. Wniosek można złożyć od 24 października 2023 roku, od godziny 12:00, do 5 grudnia 2023 roku, do godziny 12:00. Po tym terminie nie będzie możliwości złożenia wniosku.

Rodzaj zadania i kierunki pomocy

Organizacje pozarządowe mogą składać wnioski dotyczące:

  • kierunku pomocy 1 „wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy”;
  • kierunku pomocy 2 „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych”;
  • kierunku pomocy 3 „wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia”;
  • kierunku pomocy 4 „zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji”;
  • kierunku pomocy 5 „poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych”;
  • kierunku pomocy 6 „upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności”.

Dalsze szczegóły dostępne są pod linkiem:

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/ogloszenie-konkursu-nr-12023-pn-mozemy-wiecej/