Sieć Obywatelska Watchdog Polska zaprasza mieszkańców i mieszkanki całej Polski do wspólnej kontroli wydatków z funduszu korkowego. W związku z tym, jako koordynator na Polskę południowo-wschodnią Pan Kamil Nowak z Fundacji Wiedzieć Więcej www.wiedziecwiecej.info zaprasza: „Dołącz do monitoringu funduszu korkowego 2013/2014! Fundusz korkowy (zwany także kapslowym) to wyodrębnione w gminnym budżecie środki, pozyskiwane od przedsiębiorców sprzedających alkohol.  W skali kraju to rocznie ponad 700 mln zł, które samorządy powinny przeznaczać w całości na działania przeciwdziałające problemom wynikających z uzależnień od alkoholu  i narkotyków.

W ramach tegorocznej ogólnopolskiej akcji, razem z naszymi partnerami lokalnymi, proponujemy:
– bezpłatne szkolenie z zakresu prowadzenia monitoringu. Pokrywamy koszty dojazdu do Warszawy, noclegu i wyżywienia. Termin: 29 XI-1 XII;
– narzędzie internetowe wspomagające zbieranie oraz analizę danych, a także ułatwiające kontakt z innymi uczestnikami i uczestniczkami monitoringu;
– wsparcie ekspertów oraz opiekę koordynatora lokalnego przez cały okres trwania akcji;
zwrot kosztów poniesionych w związku z prowadzeniem monitoringu do 800 zł.
 
Wejdź na www.siecobywatelska.pl i wypełnij formularz zgłoszeniowy!
Rekrutacja trwa do 13 listopada!
 
MASZ PYTANIA?
Napisz: korkowe@siecobywatelska.pl
lub zadzwoń 228447355”