Ruszyła rekrutacja do IV edycji programu Młody Obywatel, w którym młodzi ludzie przy wsparciu dorosłych przeprowadzając działania w swoich społecznościach lokalnych!

Jak odkryć potencjał drzemiący w swojej społeczności? Jak zaangażować uczniów w działania na rzecz ich otoczenia? I wreszcie, jak przygotować podopiecznych do podejmowania samodzielnych inicjatyw społecznych? Odpowiedź na te i wiele innych pytań znajdą Państwo w naszym programie prowadzonym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej we współpracy z Fundacją BGK im. J. K. Steczkowskiego!

Młody Obywatel to czwarta już edycja programu, który umożliwia młodym ludziom prowadzenie badań służących wzrostowi kapitału społecznego. Młodzież – przy wsparciu nauczycieli – podejmuje działania lokalne w swoich miejscowościach i uczy się współpracować z lokalnymi instytucjami.

Zgłaszając swoją instytucję do programu, nie tylko dają Państwo młodym ludziom możliwość realizowania ciekawych projektów społecznych. Młody Obywatel to również szansa na poszerzenie swoich kompetencji dzięki uczestnictwu w kursie internetowym i profesjonalnych szkoleniach z zakresu pracy metodą projektu.

Natomiast uczniowie biorą udział w warsztatach prowadzonych przez doświadczonych animatorów, którzy pomogą im odpowiednio zaplanować i wykonać działania w projekcie. To nie wszystko! Cały zespół projektowy może również uzyskać dofinansowanie na organizację prezentacji lokalnej. Najbardziej aktywni młodzi ludzie realizujący projekt, wezmą udział w Letnim Laboratorium Liderówka – tygodniowych warsztatach wzmacniających postawy liderskie.

Kto może wziąć udział w programie Młody Obywatel: nauczyciele oraz uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z całej Polski, a także opiekunowie grup z innych instytucji oświatowych czy kulturalnych (np. domy kultury, stowarzyszenia, biblioteki).

Jak się zgłosić: należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie Centrum Edukacji Obywatelskiej http://www.ceo.org.pl/pl/mlodyobywatel/form/zgloszenie-do-programu-mlody-obywatel-20132014

Udział w programie jest bezpłatny. Zgłoszenia przyjmujemy do 15 września !

Więcej informacji na stronie: www.ceo.org.pl/mlodyobywatel