Erasmus aktywne kobiety

Badania nad przyspieszeniem procesu rozkładu syntetycznych polimerów przez wybrane gatunki grzybów, zestaw sensorów i urządzeń dozujących, mający na celu ograniczenie użycia nawozów sztucznych czy żywa wieża z przestrzenią do spotkań, która stanie w centralnym miejscu miasta – to tylko niektóre z innowacyjnych pomysłów młodzieży, która przez 5 intensywnych dni warsztatów pracowała w Sosnowcu nad wdrożeniem swoich idei w życie w ramach projektu “SMART-y: Młodzież na rzecz zielonych europejskich wiosek” współfinansowanego ze środków z programu Erasmus+.

Od 24 do 29 października w siedzibie Stowarzyszenia Aktywne Kobiety w Sosnowcu 12 młodych osób z Hiszpanii, Indii, Argentyny, Turcji, Słowenii, Wenezueli oraz Włoch wzięło udział w warsztatach prototypowania innowacyjnych pomysłów ekologicznych. Uczestnicy zostali wyłonieni poprzez wakacyjne hakatony online, podczas których mogli zebrać i rozwijać swoje idee w jednym miejscu, poznać i zaprzyjaźnić się z ludźmi z innych krajów, a także zrozumieć lepiej współczesne wyzwania związane z ekologią i zrównoważonym rozwojem.

Warsztaty w Sosnowcu prowadzili: trenerka edukacji nieformalnej Monika Sobańska oraz zielony aktywista i eko-trener Kamil Szewczyk. Młodzi ludzie od rana do wieczora brali udział w zajęciach mających na celu rozwinięcie i udoskonalenie ich innowacyjnych pomysłów. Wszystko przy pomocy metod edukacji nieformalnej opartej na zdobywaniu i poszerzaniu umiejętności poprzez doświadczenie i metody aktywne, oraz dzięki specjalnie opracowanej w ramach europejskiego projektu Smart-y  metodologii angażowania młodych ludzi w tworzenie innowacji. Uczestnicy warsztatów podszkolili także swoje umiejętności w obrębie narzędzi cyfrowych, m.in. doskonalili tworzenie multimedialnych prezentacji, a także ćwiczyli wystąpienia publiczne. Opracowane przez młodzież pomysły to:

  • COMPLASTER badania nad przyspieszeniem procesu rozkładu syntetycznych polimerów przez wybrane gatunki grzybów, celem stworzenia specjalnych urządzeń domowych, w których grzyby będą pochłaniały opakowania plastikowe
  • FERTIMIZER zestaw sensorów i urządzeń dozujących, mający na celu ograniczenie użycia nawozów sztucznych,
  • GARDEMENT żywa wieża z przestrzenią do spotkań, która stanie w centralnym miejscu miasta,
  • ABANDONED tania rewitalizacja opuszczonych parków i placów zabaw we współpracy z lokalną społecznością.

Program warsztatów był bardzo intensywny. Zagraniczni goście mieli także okazję wysłuchać prelekcji o Śląskim Ruchu Klimatycznym, projektach związanych z energetyką obywatelską, o holistycznej metodzie tworzenia projektów Dragon Dreaming, uwzględniającej dobro jednostki, wspólnoty oraz planety. Jednym z punktów programu była wizyta profesora Øyvinda Øklanda z uniwersytetu Volda w Norwegii, który przeprowadza z młodymi badania społeczne na temat wpływu ich zaangażowania społecznego na ich rozwój i życie.  W wolnych chwilach młodzi ludzie odwiedzili Muzeum Śląskie i Poziom 450, czyli ściankę wspinaczkową, która mieści się w byłej Kopalni Sosnowiec, zaznajamiając się z chluba naszego regionu, jaką jest architektura postindustrialna.

Zwieńczeniem warsztatów była wizyta senator Joanny Sekuły i pracowników biura marszałka Włodzimierza Czarzastego, przed którymi młodzież zaprezentowała swoje innowacyjne pomysły. W trakcie wizyty doszło do sesji pytań i odpowiedzi, która była wartościowa zarówno dla zagranicznych gości, jak i przedstawicieli polskiej sceny politycznej, którzy mogli wysłuchać głosu młodych, ich potrzeb i motywacji.

Ostatnim etapem projektu Smart-y są bowiem spotkania młodych eko-innowatorów z całej Europy z politykami, by usprawnić procesy, dzięki którym młodzi i ich pomysły mogą uzyskać większy wpływ na rzeczywistość.

Projekt “SMART-y: Młodzież na rzecz zielonych europejskich wiosek” jest współfinansowany ze środków z programu Erasmus+ Unii Europejskiej. Powstał w odpowiedzi na wyzwania współczesności związane z potrzebą wdrażania ekologicznych rozwiązań przez młodych ludzi. Stowarzyszenie Aktywne Kobiet wraz z partnerami z  Grecji, Austrii, Cypru, Włoch, Hiszpanii, Norwegii, Słowenii i Słowacji przeprowadziło m.in. dwa wirtualne hakatony, które zgromadziły łącznie ok. 100 uczestników z całego świata oraz trzy warsztaty prototypowania (w Grecji – Saloniki, w Polsce – Sosnowiec, w Austrii – Wiedeń). Dodatkowo, odbyło się wiele działań lokalnych tj. Żywe Laboratoria Innowacji. Więcej informacji o projekcie “SMART-y” znajduje się tutaj: http://aktywnekobiety.org.pl/projekt-smart-y/