Informujemy, że w tegorocznej edycji konkursu „Misericors in egentes – Miłosierny wśród potrzebujących”, organizowanym przez Fundację Wspierania Rozwoju Zasobów Ludzkich „Nasze Zagłębie”, decyzją kapituły jednym z laureatów zostało Hospicjum św. Tomasza Ap w Sosnowcu. Spośród 32 zgłoszonych kandydatur, Kapituła wyłoniła pięciu laureatów oraz przyznała dwa wyróżnienia, wśród których znalazło się Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu.

Laureaci:
Szkoła Policji w Katowicach,
Pani Danuta Lech z Dąbrowy Górniczej,
Pani Iwona Więcławek- Wardyniec – Prezes Stowarzyszenia Jesteśmy z Wami,
Ks. Jarosław Wolski- Proboszcz parafii pw. Św. Stanisława w Czeladzi,
Hospicjum św.Tomasza Ap. w  Sosnowcu.
Wyróżnieni:
Pan Łukasz Kolber – wiceprezes Fundacji Godne Życie,  
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu.
Celem konkursu jest promowanie, honorowanie i prezentowanie postaw społecznych osób lub instytucji, wrażliwych na potrzeby innych, pomagających potrzebującym oraz wspierających lokalne zasoby ludzkie. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 13 września 2014 roku. Patronat nad konkursem objęli: JE ks. bp Grzegorz Kaszak, Kazimierz Górski – Prezydent Miasta Sosnowca, Zbigniew Podraza – Prezydent Dąbrowy Górniczej oraz Teresa Kosmala – Burmistrz Czeladzi. Wszystkim laureatom i wyróżnionym gratulujemy!