sport i turystyka

Minister Sportu i Turystyki ogłosił otwarty konkurs ofert na dofinansowanie zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych realizowanych w od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

O przyznanie dofinansowania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, powołane do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej. W szczególności są to podmioty o zasięgu ogólnopolskim, posiadające odpowiednie (ponadregionalne i wojewódzkie)struktury organizacyjne tj. związki stowarzyszeń, stowarzyszenia, fundacje.

Oferty należy składać w terminie do 14 grudnia 2018 r.

Więcej informacji: TUTAJ