aktywni w europie

W dniach 5-13 września 2019 roku sosnowiecka Fundacja Aktywni w Europie zrealizowała międzynarodowy projekt “Be the change”, zaakceptowany ramach pierwszego w tym roku konkursu wniosków Programu Erasmus +. Miejscem działań był Poronin.

Honorowy patronat nad projektem objęła Wójt Gminy Poronin – Anita Żegleń. W projekcie, będącym wymianą młodzieży, wzięło udział 36 osób – młodzież w wieku 16-18 lat wraz z liderami. Grupę polską reprezentowali harcerze, współpracujący na co dzień z Fundacją Aktywni w Europie. Natomiast partnerami w projekcie byli: młodzież i liderzy z łotewskiej organizacji Profesionalas Izglitibas Kompetences Centram Rigas Valsts Tehnikums oraz młodzież i liderzy z rumuńskiej organizacji Asociatia Tineri Pentru Comunitate Bistrita.
Celem działań w projekcie było upowszechnianie wśród młodych ludzi wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska, budowanie świadomości ekologicznej, rozwijanie zainteresowań problematyką ochrony środowiska, kształtowanie poglądów i przekonań, dotyczących troski o piękno przyrody i jej zasoby, promowanie postaw proekologicznych, a także wymiana doświadczeń z podejmowanej tematyki.
Wymiana młodzieży “Be the change” została zrealizowana w języku angielskim, przy wykorzystaniu metod edukacji pozaformalnej, takich jak: energizery, dyskusje, debaty, interaktywne gry, zajęcia tematyczne, warsztaty, prezentacje, spotkania z ciekawymi gośćmi, burze mózgów, metody kreatywnego myślenia, konkursy, gry i zabawy integracyjne, ewaluacje, wieczory narodowe, spotkania ze społecznością lokalną itd.
W czasie wymiany młodzieży, uczestnicy projektu wzięli udział w spotkaniu z ekodoradcą Gminy Poronin. Młodzież dowiedziała się o lokalnych i regionalnych programach, które działają na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego oraz ekologii w Gminie Poronin i województwie małopolskim. Uczestniczyli również w kreatywnych zajęciach z ekspertem na temat Art-Recycling. Samodzielnie wykonali nowe przedmioty użytkowe (piórniki, torby na zakupy oraz woreczki na warzywa i owoce), odpadów i materiałów wtórnych.
Uczestnicy projektu “Be the change” przeprowadzili spotkanie z lokalną młodzieżą, w ramach którego został zaprezentowany projekt, dotychczasowe działania i ich wyniki. Młodzi ludzie zaprezentowali również kampanie społeczne i lekcje ekologii, które wcześniej opracowali, a także przeprowadzili warsztaty z Art-Recyclingu.
Młodzież z “Be the change” przygotowała i przeprowadziła w Zakopanem, angażując w to lokalną społeczność, happening, którego celem było promowanie postaw proekologicznych. Młodzi ludzie pokazali, w jaki sposób dbają o środowisko oraz wzięli udział w akcji sprzątania świata.
Wieczory narodowe, zorganizowane przez uczestników projektu, dały możliwość zapoznania się z tradycjami, kulturą i regionalnymi potrawami ich rodzinnych stron. Natomiast w czasie przygotowanego wieczoru regionalnego, uczestnicy działań mogli spróbować tradycyjnych, podhalańskich potraw oraz zapoznać się z folklorem.
“Be the change” miał nie tylko wymiar edukacyjny i przyczynił się do rozwoju kompetencji uczestników, ale również pozwolił na nawiązanie wielu nowych, międzynarodowych znajomości i przyjaźni. Dla wielu osób był to pierwszy, zagraniczny wyjazd oraz pierwsze doświadczenie pracy w zespole międzynarodowym.