pobrane

Zarząd Sosnowieckiego Stowarzyszenia Amazonek “Życie” w dniu 04 czerwca 2017 r. w ramach akcji “Piłka jest piękna-Razem wygrywamy z rakiem piersi” zaprasza na mecz piłki nożnej rozgrywany pomiędzy Samorządowcami, a Pracownikami Służby Zdrowia w Sosnowcu .

 Celem wydarzenia jest zachęcenie kobiet do badań mammograficznych i samokontroli piersi. Mecz odbędzie się na boisku Czarnych Sosnowiec przy Al. Mireckiego 31 o godz. 11:00. W trakcie spotkania będzie można zapoznać się z techniką samobadania piersi na fantomach. Każda kobieta otrzyma materiały informacyjne o samobadaniu i profilaktyce raka piersi.
Serdecznie zapraszamy mieszkańców Sosnowca na mecz i prosimy o gorący doping, gramy na rzecz zdrowia kobiet w naszym mieście.

W poniższym linku prezentujemy plakat prezentujemy plakat dotyczący imprezy

Plakat mecz charytatywny