Wydział Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Sosnowcu informuje o złożonej ofercie przez Fundację im. Jana Kiepury na realizację zadania publicznego pn: „Międzynarodowy stacjonarny plener malarski”.

Oferta została złożona na podstawie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536).
Zgodnie z powyższym artykułem ust. 4 ww. Ustawy, każdy w terminie 7 dni tj. w od 11 marca do 17 marca 2014 r. może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi należy składać w Wydziale Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Sosnowcu (ul. Małachowskiego 3, p. 24) lub drogą mailową:
at.kultura@um.sosnowiec.pl.
 

Szczegóły w zakładce: Wsparcie finansowe / Małe granty