Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Sosnowcu informuje o złożonej ofercie przez Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych z siedzibą w Sosnowcu, na realizację zadania publicznego pn.: „Kraina uśmiechu operetka Franza Lehara.

Oferta została złożona na podstawie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536). Zgodnie z powyższym artykułem ust. 4 ww. ustawy każdy w terminie 7 dni tj. w dniach 10-17 stycznia 2014 r. może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi należy składać w Wydziale Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Sosnowcu (ul. Małachowskiego 3, p. 33) lub drogą mailową: at.wks@um.sosnowiec.pl 

szczegóły w zakładce: Małe granty