Mały grant na realizację zadania publicznego Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich “UWOLNIENIE” pn. “LABIRYNT II. Punkt informacyjno-konsultacyjny w zakresie przeciwdziałania narkomanii.